INNOMED

CONTACT INFORMATIE
Klik hier voor contactinformatie
Telefoon: +31 334 45 12 39
E-mail: sales@innomed.nl

Vapor-CleanNaar onze mening een “must” om op elk operatie centrum beschikbaar te hebben.

MHAUS-aanbevelingen met betrekking tot de damp-reinigingsfilters voor anesthesieapparatuurvoorbereiding en crisisbeheer

Voorbereiding van de machine:

"Voor zowel nieuwe als oudere machines, zal het toevoegen van in de handel verkrijgbare actieve koolfilters (Vapor-Clean, Dynastetic) aan het circuit anesthesiegassen verwijderen en de noodzaak voor het reinigen van het systeem zoals beschreven voorkomen. De anesthesieapparatuur moet echter nog worden gespoeld met hoge verse gasstromen (= 10 L / min) gedurende 90 seconden voorafgaand aan het plaatsen van de actieve koolfilters op zowel de inadem- als de uitademingspoorten. Deze filters zijn effectief in het houden van een gasconcentratie onder 5 ppm gedurende maximaal 12 uur met verse gasstromen van minstens 3 L / min. " Lees meer op mhaus.org

Crisisbeheersing

"Hyperventilate met 100% zuurstof met een flow van 10L / min om vluchtige anesthetica en lagere ETCO2 te spoelen. Plaats actieve koolstoffilters (Vapor-Clean ™, Dynasthetics, Salt Lake City, UT) in de inspiratoire en de expiratoire kant. Het Vapor-Clean ™ filter kan na één uur verzadigd raken, daarom moet na elk uur van gebruik een vervangende set filters worden vervangen.

Verder heeft MHAUS president Henry Rosenburg, MD deze verklaring uitgegeven op de MHAUS:

"Tijdens de vergadering van de MHAUS hotline consultants / professionele adviesraad in mei 2011 hebben we het bewijsmateriaal voor het gebruik van de Vapor-Clean ™, onderzocht ter voorbereiding van de anesthesiemachine. Verschillende van de consultants hebben de apparaten vervolgens klinisch getest. We waren allemaal onder de indruk dat het apparaat (Vapor-Clean) deed wat de onderzoekers zeiden dat het zou doen: de concentratie van anesthetische gassen die de patiënt binnenkomen van de anesthesieapparaat snel verlagen tot praktisch nul! "

De verklaring komt na enkele maanden van evaluaties uitgevoerd door artsen en professionals die als vrijwilliger fungeren in de raad van bestuur die MHAUS en de professionele adviesraad regeren en die de raad adviseert bij het formuleren van alle medisch beleid en beslissingen van MHAUS.

Tevens verwijzen wij u naar: Europese website www.EMHG.org waarbij in de richtlijnen staat ‘hoe de optimale voorbereiding voor een MH patient is’ en ‘behandeling van een patiënt met een MH-reactie’ vermeld hoe de filters gebruikt kunnen worden.

Bij vragen verwijzen wij u naar het Expertise Centrum Maligne Hyperthermie verwijzen (MH@cwz.nl).

MEER INFORMATIE?

Heeft u vragen over dit product?
Moment geduld a.u.b..